Kopanie torfu

   Bagniste tereny łąk należących do mieszkańców Zabiela zawsze obfitowały w złoża torfu, który wykorzystywano do ogrzewania domów. Zalega on płytko pod powierzchnią łąk, dlatego też technika jego wydobywania nie jest skomplikowana.

   Zrywa się darń, łopatą o długim trzonku kroi ścianę torfu i siekaczem, czyli narzędziem o ostrzu wygiętym pod kątem prostym wycina kostki. Potem układa się je w ,,koziołki", susząc w ten sposób kostki na słońcu. ,,Koziołek" składa się z sześciu kostek ułożonych na siebie: 2-2-2. Suchy torf można już z powodzeniem użyć jako materiał opałowy.

   Obecnie mało kto kopie torf. Od niepamiętnych czasów na naszych terenach torf był wykopywany na dużą skalę, zanik tych czynności w latach dziewięćdziesiątych XX wieku spowodował szybkie  zarastanie torfowisk przez krzaki i roślinność bagienną co widać obecnie - poszczególne łąki mieszkańców sa  poprzedzielane wyskokimi drzewami.