b_250_200_16777215_00_images_stories_2018_100_lecie_film.jpg

   Powstał film o Józefie Modzelewskim z Zabiela, żołnierzu odznaczonym Medalem Niepodległości. To odpowiedź na konkurs  pt. „ Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenie Niepodległej”, którego celem jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez zachęcanie do poszukiwań w swoich miejscowościach osób odznaczonych Krzyżem bądź Medalem Niepodległości – zasłużonych w walce o niepodległość oraz odkrywanie ich historii.

Film zrealizowali Maciej Bagiński, uczeń klasy VI SP nr 1 w Kolnie oraz prawnuk Józefa Modzelewskiego pan Kamil Jarzyło. Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej, a partnerami Ministerstwo Edukacji Narodowej  i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, a patronat objął l Prezydent RP.

Medal Niepodległości oraz Krzyż Niepodległości to odznaczenia, które zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. a ich celem było odznaczenie osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego i otrzymało je ponad 87 tysięcy osób.

 Pan Józef Modzelewski urodził się 14 kwietnia 1896 r. Pochodził z rodziny włościańskiej. W listopadzie 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców m.in. na terenie Kolna i Zabiela. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. Walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Do końca życia mieszkał w Zabielu. Zmarł 12 marca 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Kolnie. O odznaczonym Medalem Niepodległości mieszkańcu Zabiela opowiada w filmie jego wnuk pan Marian Modzelewski.

">