Budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu

   14 czerwca Józef Bogdan Wiśniewski podpisał umowy na wykonanie pierwszego etapu docieplenia budynków Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem i Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu.

   W szkole w Czerwonem wykonawcą prac jest firma Dacholand – Usługi ogólnobudowlane Marcin Malinowski, Piotr Sówka s.c. z siedzibą w Kolnie, a w ZSS w Zabielu - Instalatorstwo Sanitarne i C. O. Andrzej Banach z siedzibą w Łomży. Obie firmy zostały wyłonione w trybie zapytania ofertowego.

- Rozpoczynamy realizację ważnych inwestycji, które będą miały wpływ nie tylko na estetykę, ale też na kwestie ekonomiczne związane z utrzymaniem szkół – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Pierwszy etap prac zaplanowaliśmy na wakacje, by możliwie jak najmniej zakłócać tryb pracy szkół w Czerwonem i Zabielu.

Zakres robót w szkole w Zabielu obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę dachu w strefie brzegowej, wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wymianę balustrad przy pochylni przy głównym wejściu. W szkole w Czerwonem natomiast wykonane zostanie: ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż kratek wentylujących stropodach, remont loggii - wymiana nawierzchni i balustrady, wymiana podokienników w ścianach ocieplanych. Na wykonanie prac określonych w umowach wykonawcy mają czas do 31 sierpnia br.