Święto Konstytucji 3 Maja w Zabielu |Fot. www.zsszabiele.edupage.org

   4 maja w związku z obchodami 225 rocznicy uchwalenia przez Polaków pierwszej w Europie konstytucji uczniowie ZSS w Zabielu zaprosili widzów na obrady Sejmu Wielkiego.

Przewodniczył im marszałek Stanisław Małachowski, król zaś w finale spektaklu zaprzysiągł ten oczekiwany przez wszystkie stany akt. Przedstawienie miało charakter patriotyczny i podniosły. Było godną zapamiętania lekcją historii.

ZSS Zabiele