Święto Niepodległości w Zabielu

12-tego listopada Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu uczcił kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polaków podniosłą uroczystością, w której przedstawiono historię walk o wolną Polskę od okresu zaborów do 1989r.

Uczniowie zaprezentowali swoje liczne talenty, wykonując znane patriotycznie pieśni, a także recytując wiersze wielkich polskich poetów – J. Słowackiego, Z. Herberta, K.K. Baczyńskiego. Tło dla wystąpień stanowiły nawiązujące do przedstawianych wydarzeń wyświetlane na foliogramach obrazy, plakaty i zdjęcia. Wykorzystano między innymi dzieła W. Kossaka, J. Matejki, A. Grottgera. Apel zakończył się „teledyskiem” złożonym ze zdjęć uczniów prezentujących barwy i symbole narodowe. Był niosącą niezwykłe wzruszenia lekcją historii dawnej i współczesnej. Pokazywał też, jak można być patriotą w czasach, kiedy nie ma wojen i nie trzeba już walczyć o wolną ojczyznę. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Kolno - Tadeusz Klama. Apel przygotowały nauczycielki historii: Elżbieta Kalata i Barbara Lemańska. 

 Święto Niepodległości w Zabielu  Święto Niepodległości w Zabielu  Święto Niepodległości w Zabielu  Święto Niepodległości w Zabielu
 Święto Niepodległości w Zabielu  Święto Niepodległości w Zabielu