Gabriela Jermacz, Patrycja Hermanowska, Julia Braun, Sylwia Dobrowolska, Kornelia Jermacz, Natalia Ałajko, Lidia Ruchała, Klaudia Smaka i Magdalena Kossakowska - uczennice Gimnazjum w Zabielu znalazły się w gronie 230 uczniów, którym Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendium w ramach realizacji kolejnej edycji projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" Poddziałanie 9.1.3 PO KL. Decyzje zapadły wczoraj, a konkurencja była spora, bo wniosków o przyznanie unijnego stypendium wpłynęło aż 563. Uczennicom, ich nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy. Więcej informacji TUTAJ