Nagrody w oświacie

Jak co roku z okazji  Dnia Edukacji Narodowej wójt Tadeusz Klama spotkał się z dyrektorami i nauczycielami  z naszych szkół, by wręczyć im nagrody. To szczególne podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie w wykonywanie służbowych obowiązków.

Na kilka dni przed świętem nauczycieli  zaproszenie na uroczyste spotkanie w Urzędzie Gminy Kolno otrzymali: Bożena Duda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Jadwiga Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, Ewa Lipnicka, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu, Bożena Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, Dariusz Przestrzelski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie oraz nauczycielki: Monika Bągart z SP w Lachowie, Beata Szewczyk  z SP w Borkowie, Wiesława Wiśniewska z ZSS w Zabielu oraz Joanna Sekścińska z ZSS w Zabielu.

Wyróżnionym dyrektorom i nauczycielkom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!