Konkurs na najpiękniejszą Marzannę

   Centrum Kultury Gminy Kolno – świetlica w Zabielu ogłasza konkurs na najpiękniejszą marzannę.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

Regulamin konkursu na najpiękniejszą Marzannę

Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Kolno - świetlica w Zabielu.

Konkurs skierowany jest do - grup przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) z terenu gminy Kolno.

Cel konkursu:

  • nawiązanie do obrzędowości okresu wiosennego
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni
  • pogłębianie umiejętności plastycznych

Zasady konkursu:

Celem konkursu jest wybór najpiękniejszej Marzanny. Ocenie podlegać będą prace, które zostaną dostarczone do dnia 30.03.2018 r.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30.03.2018r. do Centrum Kultury Gminy Kolno, świetlica w Zabielu.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.04.2018 (czwartek) o godz. 11.00 w CKGK w Zabielu.

Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły.

Ocena prac:

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac i wyłoni laureatów konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas imprezy.

Kryteria oceny: związek z tematem konkursu, estetyka wykonania pracy, oryginalność, walory artystyczne pracy.

Nagrody:

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród odbędzie się podczas imprezy spalenia kukieł na wspólnym ognisku.

Postanowienia końcowe:

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy w mediach i materiałach archiwalnych CKGK. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji konkursu. Dodatkowych informacji udziela: Marek Góralczyk, tel. 502543388