Spotkanie opłatkowe zespołów oraz kół gospodyń wiejskich

   21 grudnia 2017 roku na zaproszenie Centrum Kultury Gminy Kolno w Świetlicy w Zabielu zebrały się koła gospodyń oraz zespoły muzyczne z terenu Gminy Kolno.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli: Ks. Proboszcz Stanisław Śliwowski, wójt Gminy Kolno - Józef Bogdan Wiśniewski, a także:
- Zabielanki,
- Czerwieniacy,
- Il Canto,
- Dożynkersi,
oraz koła gospodyń z: Janowa, Borkowa, Bialik i Zaskrodzia.