Dożynki Gminne w Zabielu 2017

   Podziękowaniem za plony w 2017 roku rozpoczęła się msza święta koncelebrowana przez Dziekana Kolneńskiego, ks. kan. Stanisława Uradzińskiego i ks. kan. Stanisława Śliwowskiego, proboszcza parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu.

Poświęcone wieńce oraz dary złożone przez mieszkańców Gminy Kolno przed ołtarzem w kościele w Zabielu to owoc ciężkiej pracy naszych rolników. Po mszy świętej barwny korowód wraz z zaproszonymi gośćmi przeszedł główną ulicą Zabiela na plac przy Zespole Szkół Samorządowych, gdzie wieńce zostały wyeksponowane na specjalnie przygotowanych podestach. Starosta dożynek, Maciej Dymczyk wraz z żoną Magdaleną przekazali chleb na ręce wójta Gminy Kolno, Józefa Bogdana Wiśniewskiego. Główny obrzęd dożynkowy zaprezentował zespół ludowy działający przy GOK w Knyszynie. Na tegorocznych dożynkach gościliśmy delegację z zaprzyjaźnionej Gminy Lubień. Wystąpili: zespół „Barwy Powileńskie” z Litwy, kabaret „Szpilka” z Białegostoku, zespoły: Czerwieniacy, Zabielanki, Il Canto, Me & TBD, Magnum Noli, zespół Savicky, Majkiel, Dożynkersi oraz Karol K. Gwiazdą wieczoru był występ Radka z zespołu Bayera.

Jak co roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zabiela, Janowa, Borkowa i Zaskrodzia przygotowały pyszne dania i ciasta. Organizatorzy przeprowadzili loterię, wśród której uczestników rozlosowano kilkanaście nagród.

Organizację dożynek przez Centrum Kultury Gminy Kolno wsparli: Kuar Artur Kukliński, Auto-naprawa Rafał Piwowarski, AIMControllers Maciej Góralczyk, Karczma Rogiński, Dwór Rogiński, Usługi Transportowe Alfred Święczkowski, PUH Grzegorz Zegarowicz, BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Kolnie, Gospodarstwo Agroturystyczne Dariusz Olszak, Bank Spółdzielczy w Kolnie.