Wicemarszałek woj. podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko oraz odbierający nagrodę inspektor Artur Jarzyło z Urzędu Gminy Kolno | Fot. Wojciech Okszoł

   Rozbudowa i nadbudowa ośrodka kultury w Zabielu to projekt, który został uznany za jeden z najlepszych zrealizowanych w województwie podlaskim.

Wczoraj w Białymstoku w trakcie Polskiego Kongresu Rolnictwa 2014 rozstrzygnięto konkurs Przyjazna wieś – na najlepsze projekty infrastrukturalne na obszarach wiejskich zrealizowane przy udziale środków unijnych. Gmina Kolno zdobyła III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna.
   Statuetkę w imieniu Tadeusza Klamy wójta gminy Kolno odebrał inspektor Artur Jarzyło z Urzędu Gminy Kolno - na zdj. obok z wicemarszałkiem województwa podlaskiego Mieczysławem Kazimierzem Baszko (z lewej). Konkurs "Przyjazna wieś" organizowany jest przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. W kategorii infrastruktura techniczna oceniane było m.in. pomysłowość i modelowość projektu, funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu projektu czy wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
Zdjęcia Wojciech Okszoł