Ruch i taniec łączy pokolenia

Od 1 marca br. Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu realizuje projekt w ramach którego zaproponowaliśmy uczestnikom zajęcia taneczne uwzględniające różne potrzeby i możliwości. Zajęcia odbywają się w czterech ośrodkach – Czerwone, Zabiele, Borkowo oraz Lachowo – dzięki czemu swym zasięgiem obejmują całą gminę Kolno.

W miejscowościach tych są też odpowiednie do przeprowadzenia zajęć sale. W każdej miejscowości dwa razy w tygodniu uczestnicy ćwiczą: latino dance, Aerobic Dance, Afro brasil, American Smooth, zumbę itp. Gatunki te umożliwiają uczestnictwo w zajęciach właściwie każdej osoby bez względu na pleć i wiek.

Jako dodatkowe zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym, planujemy przeprowadzenie krótkiego kursu Nordic Walking. Kurs trwać będzie po trzy godziny w każdym ośrodku. W ramach zajęć ogólnorozwojowych planujemy również jednodniowy wyjazd do parku wodnego w Mikołajkach.

Ponadto w ramach operacji planujemy organizację wyjazdu do Opery i Filharmonii Podlaskiej na jedną z wystawianych tam sztuk. W wyjeździe wezmą udział zarówno uczestnicy projektu jak i ich rodziny i znajomi. Zadaniem tego wyjazdu będzie z jednej strony umożliwienie uczestnikom wzięcia udziału w wydarzeniu artystycznym w jednej z najnowocześniejszych oper w Europie. Dla większości osób będzie to pierwszy kontakt z muzyką poważną, a być może dzięki bezpośredniemu uczestnictwu spowoduje, ze kilka osób „zarazi” się tą dziedziną sztuki i staną się stałymi słuchaczami muzyki klasycznej.

Zajęcia w Zabielu odbywają się dwa razy w tygodniu:
czwartek : 19-20
sobota : 10:30-11:30

 Ruch i taniec łączy pokolenia  Ruch i taniec łączy pokolenia  Ruch i taniec łączy pokolenia