Fot: Sylwester Nicewicz

Po raz drugi Towarzystwo Jan z Kolna przyznało "Kolneńskie Owoce Kultury". To nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury regionu.

Kandydatury mogły zgłaszać instytucje, stowarzyszenia i osoby prywatne. W tym roku było 10 nominacji. Każdy nominowany otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsi w pięciu kategoriach statuetki. Jedną z nagród otrzymała Gmina Kolno reprezentowana przez pana wójta Tadeusza Klamę. Rozstrzygnięcie plebiscytu uświetnił koncert Marka Gałązki.

Dnia 30 stycznia w Hotelu Colnus podsumowanie plebiscytu poprowadzili: Kazimierz Korzep, prezes Towarzystwa Jan z Kolna oraz Kazimierz Koter, przedstawiciel Towarzystwa Jan z Kolna. Do nagrody w tym roku nominowano:
- Marię Jolantę Siwik , dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie
- MBP w Kolnie
- Urząd Miejski w Stawiskach
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośli
- Gminę Kolno
- zespół Dożynkersi
- zespół Zabielanki
- Martynę Wolanowską
- Hotel Colnus
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja
Członkowie Kapituły nagrody przyznali w pięciu kategoriach:
a) wydarzenie kulturalne roku: nagroda dla Hotelu Colnus za organizację cyklu koncertów muzyki kameralnej
b) animator kultury: nagroda dla pani Marii Jolanty Siwik, dyrektor MBP Kolno za przedsięwzięcie wielu cennych inicjatyw i tworzenie doskonalej atmosfery w bibliotece
c) mecenas kultury: nagroda dla Gminy Kolno, za wyjątkowy wkład w rozwój infrastruktury kulturalnej potwierdzony m.in. wyróżnieniem w VI edycji Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kategorii jednostka samorządu terytorialnego oraz za wspieranie aktywności kulturalnej i inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców gminy.
d) twórca roku: nagroda dla zespołu Zabielanki z Zabiela za kultywowanie tradycyjnego śpiewu białego północnego Mazowsza
e) talent roku: nagroda dla Martyny Wolanowskiej z Korzenistego za rozwijający się się talent wokalny poświadczony licznymi nagrodami w konkursach z Korzenistego, która ćwiczy i uczy się w Kolnie
Nagrodę specjalną otrzymała pani Janina Krzyżewska z Lipnik za promowanie postaci Jana z Kolna.
Organizatorzy dziękują panu prezesowi Wiesławowi Sasinowskiemu za udostępnienie sali oraz sprzętu i ciepłe przyjęcie gości w hotelu Colnus oraz sponsorom za pomoc przy organizacji uroczystości z okazji podsumowania plebiscytu. Już dziś zapraszają też do zgłaszania kandydatów do nagrody w przyszłym roku.
Więcej zdjęć TUTAJ

 Kolneńskie Owoce Kultury i zespół Zabielanki  Kolneńskie Owoce Kultury i zespół Zabielanki  Kolneńskie Owoce Kultury i zespół Zabielanki  Kolneńskie Owoce Kultury i zespół Zabielanki