Spotkanie ze studentami

   Naszą miejscowość w lipcu odwiedziła grupa studentów z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Przeprowadzili oni badania wśród mieszkańców dotyczące tradycji, rzemieślnictwa, religijności a także historii przedmiotów i pamiątek rodzinnych, jak również uczestnictwa młodych ludzi w kulturze. Na zdjęciach spotkanie studentów z zespołem ,,Zabielanki".