Jesień w poezji

Protokół

z eliminacji środowiskowych II Edycji Konkursu Recytatorskiego

„Jesień w poezji”

    Dnia 25.10.2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie Filia w Zabielu wspólnie z Zespołem Szkół Samorządowych w Zabielu zorganizowali eliminacje środowiskowe III Edycji Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Konkurs odbył się w szkole.

Celem konkursu było:

  • popularyzowanie poezji, inspirowanie do nowych poszukiwań wśród tekstów  poetyckich,
  • kształtowanie kultury żywego słowa,
  • doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.

W konkursie wzięło udział 32 osoby.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach:

  • uczniowie klas 0-III,
  • uczniowie klas IV-VI.

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Klasa 0 - III

1. Duda Oliwia

2. Madrak Szymon

3. Kalinowska Magdalena i Sekścińska Katarzyna

Wyróżnienie:

Klasa IV - VI

1. Bednarczyk Oliwia

2. Pijanowska Sylwia

3. Gajda Katarzyna i Sekścińska Zuzanna

Do wzięcia udziału w eliminacjach gminnych konkursu komisja wytypowała następujące osoby:

1. Duda Oliwia

2. Madrak Szymon

3. Bednarczyk Oliwia

4. Pijanowska Sylwia

Laureaci I, II, III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania.

Komisja:

1. Marek Góralczyk – przewodniczący –

2. – członek – Ewa Lipnicka

3. – członek – Maria Sosnowska

4. – członek – Barbara Bohuszko