„Ja się nie nudzę” – pożyteczne wakacje 2010

   Koło Gospodyń Wojskich w Zabielu otrzymało dotację w kwocie 3 000 złotych z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu „Ja się nie nudzę” w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2010”. Konta bankowego na ten cel użyczyła Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu.

Projekt rozpoczął się 2 sierpnia 2010 roku, lecz już tydzień wcześniej rozpisaliśmy nabór do określonych grup. Chętnych było dwa razy więcej niż zakładano, ale nikt nie został odesłany do domu. Z planowanych 15 osób liczba wzrosła do 38. Wydzieliliśmy trzy grupy, w których wybrano liderów. Najstarsza grupa, chłopcy w wieku od 12 do 15 lat, zajmowała się odnawianiem przydrożnych krzyży. Remontowano znajdujące się przy nich ogrodzenia, które po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu montowano na poprzednim miejscu. Teren wokół porządkowano. Wykonywane prace były swoistą lekcją historii. Mieszkający nieopodal starsi ludzie chętnie dzielili się z nami wiedzą o dawnych dziejach. Były to ciekawe opowieści o fundatorach i o czasach, w których zostały te krzyże postawione. Młodzież zadbała również o estetykę cmentarza żydowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującego się przy drodze do miejscowości Kolimagi. Plac cmentarza wysypano piaskiem, który dowieźli pracownicy Gminy Kolno. Uzupełniono elementy ogrodzenia, a następnie pomalowano je farbą emulsyjną i olejną. Wycięto krzaki rosnące nieopodal dojścia do cmentarza. W pracach tych otrzymaliśmy pomoc od sołtysa wsi Zabiele Jerzego Pisiaka i radnego Gminy Kolno Stanisława Rogińskiego.

W tym samym czasie młodsze dzieci odwiedzały starsze, samotne osoby. Idąc z wizytą zabierały ze sobą różne czasopisma, gazety oraz ciekawe książki. Dzieci spotkały się z ogromną życzliwością ze strony odwiedzanych seniorów. Były wspólne rozmowy, oglądanie zdjęć i wspomnienia o trudnych wojennych czasach. Przy okazji pomagano w pracach domowych, porządkowaniu podwórek, koszeniu i zgrabianiu trawy. Dzieci odwiedziły pięć starszych osób. Do jednej z nich zaproszono panie z Klubu Seniora w Zabielu. Była to okazja do miłych wspomnień i przypomnienia dawnych pieśni i piosenek. Zorganizowano drobny poczęstunek przy herbacie.

Przed każdym wyruszeniem na zajęcia terenowe, grupa kobiet dyżurujących w świetlicy pod kierownictwem przewodniczącej KGW Ireny Pisiak,  przygotowywała dzieciom i młodzieży różne smakołyki. Menu było bardzo ciekawe i urozmaicone. Każdy mógł znaleźć coś pysznego dla siebie. Nie zabrakło też warzyw i owoców. Bywały dni, kiedy wymarsz w teren nie był możliwy ze względu na opady deszczu. Wszyscy wtedy zostawali na miejscu, w świetlicy Centrum Kulturalno-Rozrywkowego. Nikt jednak się nie nudził. W realizacji projektu pomocą służyli pracownicy Biblioteki Publicznej w Zabielu. Zajęcia stolikowe, gry z tunelem czy też chustą  klanzowską pod czujnym okiem studentki wychowania fizycznego Katarzyny Brzostek, były ciekawą formą zabawy. Prowadzone były też zajęcia plastyczne. Wyrabianie kwiatów z krepiny, malowanie farbami witrażowymi pod kierunkiem Bożeny Borys cieszyło się wielką popularnością. Można także było skorzystać ze znajdującej się w tym samym budynku sali komputerowej. Biblioteka Publiczna w Zabielu udostępniała zainteresowanym sprzęt informatyczny oraz księgozbiór. Raz w tygodniu, dzięki uprzejmości Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, który użyczył bezpłatnie autokaru, wszyscy uczestnicy projektu mogli skorzystać z wyjazdu na basen do pobliskiej pływalni miejskiej w Kolnie.

Wszystkie prace i zajęcia projektowe zostały udokumentowane w postaci fotografii. Zdjęcia te posłużyły między innymi do przygotowania prezentacji multimedialnej, która została zaprezentowana zaproszonym gościom. Podsumowując projekt podziękowania uczestnikom, a także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dokonał Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe breloczki z logo Gminy Kolno.

W czasie trwania projektu odwiedzili nas reporterzy z TVP Białystok, Gazety Gminnej oraz Tygodnika Podlaskiego „Kontakty”.