b_250_200_16777215_00_images_stories_2024_cwiczenia_las_2024_cwiczenia_osp_las_2024_cwiczenia_las_2024_08.jpg

   12 czerwca 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Nowogród w obrębie Leśnictwa Łacha, obyły się ćwiczenia pk. „LAS 2024”. W ćwiczeniach udział wzięła zmiana służbowa z JRG PSP Kolno oraz wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolneńskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo‒Gaśniczego. Przebiegowi ćwiczeń przyglądał się zespół Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

 Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na dużym obszarze leśnym, przygniecenie osoby przez drzewo w trakcie jego ścinki oraz zagubienie grupy osób. Głównymi elementami ćwiczeń było:

  • sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania, koncentracji oraz funkcjonowania sił i środków jednostek OSP z terenu powiatu,
  • organizacja działań ratowniczych na terenie leśnym,
  • doskonalenie dowodzenia siłami i środkami OSP podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych,
  • sprawdzenie skuteczności współdziałania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z przedstawicielami nadleśnictwa podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
  • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno-technicznej sił i środków OSP z terenu powiatu,
  • doskonalenie umiejętności ratowników w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym,
  • doskonalenie sposobów dostarczania wody do miejsca pożaru w trudnych warunkach terenowych,
  • sprawdzenie i doskonalenie organizacji łączności.

W ćwiczeniach brało udział w sumie 13 zastępów OSP i JRG. Przy pomocy tych sił zostały zbudowane dwie magistrale wodne w kierunku na front pożaru oraz w obronie pozostałych oddziałów leśnych. Zaopatrzenie wodne było również prowadzone metodą dowożenia. W kulminacyjnym momencie działań podawanych w sumie było 8 prądów gaśniczych wody. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich zastępów założony cel został osiągnięty. Na zakończenie przy wspólnym ognisku zorganizowanym przez Nadleśnictwo Nowogród podsumowano ćwiczenia.

Foto: KP PSP Kolno

 

Galeria zdjęć - OSP Kolno:

Galeria: