Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Zabielu za 2022 rok

   Dnia 20 stycznia 2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2022 rok.

Na zebranie przybyli:

- Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie,

- Bryg. Tomasz Sielawa – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie,

- Kamil Jarzyło - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie,

- Antoni Lewandowski – były Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie.

   Zebranie rozpoczął prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2022. Sprawozdania również przedstawili: naczelnik, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Po odczytaniu sprawozdań odbyła się nad nimi dyskusja. Następnie zarządowi udzielono absolutorium. Po udzieleniu absolutorium odbyły się wybory zastępcy naczelnika. Został nim dh Leszek Piekarski. Później głos zabrali przybyli goście. Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania i finansowy na 2023 rok.