Dh Andrzej Sekściński otrzymał Złoty Znak Związku

   W trakcie Zjazdu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Kolnie, który miał miejsce 5 listopada w Zabielu wręczone zostały medale i odznaczenia najbardziej zasłużonym druhom jednostek w mieście i gminie Kolno.  Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał również Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

Medale i odznaczenia wręczali Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP w Kolnie,  Andrzej Duda Burmistrz Kolna, członek Prezydium Zarządu Oddziału Głównego i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego  oraz Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gmin y Kolno.

Złoty Znak Związku - najwyższe odznaczenie Związku OSP RP przyznawane przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP otrzymał pan Andrzej Sekściński.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego otrzymali:

  • Józef Bogdan Wiśniewski
  • Henryk Hermanowski
  • Mariusz Mieczkowski
  • Karol Podlaski
  • Karol Malinowski,

A Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

  • Kamil Jarzyło
  • Łukasz Słapiński
  • Krzysztof Włodkowski.

Odznakę Strażak Wzorowy przyznaną przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kolnie otrzymał Piotr Przytuła.

Prezydium Zarządu Oddziału M-G Związku OSP RP w Kolnie nadało odznaki za wysługę lat:

- 35 lat:  Andrzej Sekściński

- 30 lat: Janusz Wielbut, Grzegorz Okurowski, Janusz Nowak

- 20 lat: Leszek Góralczyk, Bernard Piwowarski, Ireneusz Romatowski, Krzysztof Kajko

- 15 lat: Władysław Kowalczyk, Andrzej Zduńczyk, Mariusz Mieczkowski, Leszek Kordal, Rafał Chludziński, Karol Podlaski, Krzysztof Giers

- 10 lat: Józef Bogdan Wiśniewski, Henryk Hermanowski, Alfred Święczkowski, Grzegorz Przybylski, Karol Malinowski, Sylwester Remiszewski

- 5 lat: Kamil Jarzyło, Łukasz Słapiński, Wojciech Bajno, Krzysztof Włodkowski, Krzysztof Sawicki.

Odznaczonym gratulujemy!

Więcej zdjęć TUTAJ

Zdjęcia www.gminakolno.pl