Przekazanie sprzętu dla OSP Zabiele i OSP Lachowo | Fot. www.gminakolno.pl

   20 stycznia 2021 roku Maciej Borzyszkowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno przekazali strażakom z OSP Zabiele i OSP Lachowo sprzęt zakupiony w ramach dotacji z programu „Mały Strażak”.

 W naszym województwie to było pierwsze oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach tego programu.  -  Współpraca z gminą Kolno jest bardzo dobra natomiast prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie jeszcze lepsza – powiedział  Maciej Borzyszkowski Prezes WFOŚiGW w Białymstoku nawiązując do porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”. – Nie tylko będzie bezpieczniej,  będziemy też zabiegać o to, by jak najmniej było zanieczyszczeń środowiska i pyłów.

   Jak poinformował Prezes WFOŚiGW w Białymstoku do programu „Mały Strażak” w naszym województwie wpłynęło ponad 230 wniosków z czego dofinansowano 81. Gmina Kolno, jako pierwsza, zaprosiła na oficjalne przekazanie sprzętu zakupionego w ramach tego programu.  

   - Dziś spotkaliśmy się, by przekazać sprzęt zakupiony w ramach programu „Mały Strażak, ale przecież wspieraliście nas również w zakupie wozów strażackich, za co serdecznie dziękujemy. Dziękuję  Panu, ale też innym osobom, które angażowały się w proces jakim  jest pozyskanie tego sprzętu  – zwrócił się do Prezesa WFOŚiGW w Białymstoku Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Cieszę się, ze nasza współpraca wkracza też w nowy obszar w ramach Programu „Czyste Powietrze”, bo widzimy tu szansę dla naszych mieszkańców i będziemy zachęcać do tego, aby z niego skorzystali między innymi przy wymianie  pieców, czy termomodernizacji.  

   Dzięki dotacji z Programu „Mały Strażak” (po 25 tys. zł dla każdej jednostki) dla OSP Zabiele zakupione zostały: pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych, ubranie specjalne dwa komplety,  buty skórzane strażackie,  hełm strażacki 5 sztuk,  sitko kominowe,  linka strażacka,  tłumica dwie sztuki, prądownica wodna/lanca, rękawice specjalne 10 par, wąż tłoczony dwie sztuki, - sprzęt do oznakowania terenu akcji, a dla OSP Lachowo zakupiono: rękawice specjalne, ubranie specjalne – dwa komplety, buty gumowe specjalne trzy pary, hełm strażacki dwie sztuki, kominiarka niepalna strażacka, linka strażacka, tłumica, prądownica wodna/lanca, wodery,  szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, latarka kątowa, ubranie koszarowe 4 – częściowe dwa komplety, buty skórzane strażackie dwie pary, zestaw klinów do stabilizacji pojazdu i sprzęt do oznakowania terenu akcji.

   W przekazaniu sprzętu uczestniczył również Antoni Lewandowski komendant M – G Z OSP RP w Kolnie. Jednostkę OSP Zabiele reprezentowali: Prezes Andrzej Sekściński, Naczelnik Karol Podlaski i Skarbnik Rafał Piwowarski. OSP Lachowo reprezentowali: Prezes Grzegorz Przybylski, Sekretarz Kazimierz Kowalewski oraz  Zastępca Naczelnika i kierowca Piotr Przytuła.

 

Galeria zdjęć: www.gminakolno.pl