b_250_200_16777215_00_images_stories_2020_silownia_zabiele.jpg

   50 tys. zł dofinansowania OSP Zabiele pozyskała na realizację projektu pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Zabielu”.

 Wniosek o dofinansowanie składany był za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku. Dzięki temu, że o unijne środki wnioskowało OSP dofinansowanie pokryje 100% kosztów realizacji zadania.

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana została 8 czerwca br. między zarządem województwa reprezentowanym przez Artura Kosickiego marszałka województwa i Stanisława Derehajło wicemarszałka województwa podlaskiego, a OSP Zabiele reprezentowaną przez prezesa Andrzeja Sekścińskiego z kontrasygnatą Rafała Piwowarskiego skarbnika OSP Zabiele.  

Siłowania zewnętrzna w Zabielu powstanie na placu przy budynku remizy OSP i świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno. Będzie składać się z następujących elementów:

 1. Wyciąg i krzesło - długość: 2,28 m, szerokość: 0,74 m
 2. Biegacz i orbitrek- długość: 3,12 m, szerokość: 0,83 m
 3. Prasa nożna i wioślarz- długość: 2,21 m, szerokość: 1,59m
 4. Rower i jeździec- długość: 2,86 m, szerokość: 0,56 m
 5. Drabinka i podciąg nóg- długość: 1,58 m, szerokość: 1,06 m
 6. Drabinka pionowa- długość: 1,40 m, szerokość:0,08 m
 7. Drabinka pozioma- długość: 2,20m, szerokość: 1,00m
 8. Poręcze wysokie- długość: 0,56 m, szerokość: 1,54 m
 9. Poręcze niskie- długość: 0,56 m, szerokość: 1,54 m
 10. Drążki niskie- długość: 4,04 m, szerokość: 0,08 m
 11. Ławka fit - długość: 1,10 m, szerokość: 1,76 m
 12. Twister - długość: 0,85 m, szerokość: 0,59 m
 13. Tablica z regulaminem

Siłownia będzie dostępna dla wszystkich, ale jej użytkownicy będą musieli przestrzegać regulaminu.

Planowany termin realizacji zadania to czerwiec – wrzesień br.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020.