b_250_200_16777215_00_images_stories_osp_logo_osp_zabiele.png

   Gmina Kolno znalazła się w gronie tych samorządów, które otrzymały dotacje z budżetu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP.

Wnioski dotyczyły OSP Czerwone, OSP Zabiele i OSP Zaskrodzie, a przyznana kwota to 26 tys. zł. 

– Wspieranie jednostek OSP to bardzo dobra decyzja, a rekordowa kwota jaką na ten cel przekazał właśnie sejmik województwa podlaskiego potwierdza, jak ważne dla nas wszystkich jest ich działanie - mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Gmina Kolno od lat wykorzystuje każdą okazję, by pozyskać dodatkowe pieniądze na rozwój naszych jednostek.