Fot.www.straz.bialystok.pl

   20 września 2019 r. w obiekcie JRG Nr 2 KM PSP w Białymstoku odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek OSP. OSP Zabiele skorzystało z nowej możliwości pozyskania 5000 zł na zakup m.in umundurowania i sprzętu.

Oprócz naszej jednostki z Gminy Kolno dofinansowanie otrzymały: OSP w Czerwonem, OSP w Lachowie, OSP w Kumelsku, OSP w Zaskrodziu, OSP w Wykowie, OSP w Janowie, OSP w Borkowie i OSP Starym Gromadzynie.

W  spotkaniu uczestniczył Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Więcej TUTAJ

Zdjęcia - www.straz.bialystok.pl