Zebranie sprawozdawcze OSP Zabiele za 2018 rok

   Dnia 8 lutego 2019 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2018 rok.

Na zebranie przybyli:

- Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie,

- Mł. Bryg. Tomasz Sielawa – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie,

- Magdalena Tymińska – Wiceprezes Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku,

- Ppłk Mieczysław Gurgielewicz – zastępca dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

- Antoni Lewandowski - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie i Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,

- Marcin Sekściński – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

   Zebranie rozpoczął prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2018. Sprawozdania również przedstawili: naczelnik, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Po odczytaniu sprawozdań odbyła się nad nimi dyskusja. Następnie zarządowi udzielono absolutorium. Później głos zabrali przybyli goście. Ppłk Mieczysław Gurgielewicz zachęcał strażaków do wstąpienia do jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania i finansowy na 2019 rok oraz wręczono druhnom Kornelii Podlaskiej i Emilii Sekścińskiej świadectwa z ukończonego szkolenia podstawowego dla strażaka ratownika OSP.