Przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele

   Dnia 15 września 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu przez Jarosława Zielińskiego, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

   Przybyłych gości przywitał Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie. Na zaproszenie Wójta Gminy Kolno oraz Zarządu OSP Zabiele przybyli m. in.: Jarosław Zieliński - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Gen. Bryg. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Nadbryg. Jarosław Wendt - Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku, Stanisław Derehajło – Doradca Ministra Gowina, Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚ i GW, Maciej Borzyszkowski - Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku, Magdalena Tymińska – Wiceprezes Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku, Waldemar Witkiewicz – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża, Artur Maciocha – Starszy Specjalista ds. Pożarniczych Nadleśnictwa Nowogród, Ks. Kan. Stanisław Uradziński – Dziekan Kolneński, Ks. Kan. Stanisław Śliwowski - proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu, Mł. Inspektor Artur Żebrowski – Komendant Powiatowy Policji w Kolnie, Bryg. Paweł Pupek - Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, Mł. Bryg. Tomasz Sielawa – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, Mł. Bryg. Adam Trzonkowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie, Zenon Białobrzeski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Mł. Kpt. Adam Banach – Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej PSP w Kolnie, Antoni Lewandowski – Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie, Wojciech Jermacz - Przewodniczący Rady Gminy Kolno wraz z Radnymi Gminy Kolno, Marta Cwalina – Inspektor ds. projektów unijnych i zamówień publicznych w UG Kolno, sołtys Zabiela, sołtys Zabiela Zakaleń, sołtys Kolimag,  Druhny i Druhowie z OSP Zabiele, Wyszonki Kościelne i Wykowo.

  Wręczenie aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 3/16 na podwoziu  Volvo FL 44R 4x4 zostało złożone na ręce Dh. Karola Podlaskiego - Naczelnika OSP Zabiele, a kluczyki od pojazdu na ręce Dh. Andrzeja Sekścińskiego - Prezesa oraz kierowcy OSP Zabiele.

Nastąpiło także przekazanie wozu strażackiego Mercedesa 1019AF typu średniego GBA 2,6/16 dla jednostki OSP Wykowo, którą reprezentował Prezes jednostki Zbigniew Wiśniewski wraz z naczelnikiem Ireneuszem Romatowskim.

Następnie nowy samochód został poświęcony przez Ks. Kan. Stanisława Uradzińskiego – Dziekana Kolneńskiego oraz ks. kan. Stanisława Śliwowskiego - proboszcza parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu.

   Po poświęceniu głos zabrał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podkreślił, że nowy samochód pożarniczy dla OSP Zabiele jest pierwszym, który został przekazany w tym roku dla jednostek z województwa podlaskiego, a ma być tych pojazdów w sumie 12. W całym kraju będą w tym roku zakupione 382 samochody pożarnicze dla jednostek OSP, dzięki wsparciu finansowemu budżetu państwa oraz samorządów na których terenie działają. Wspomniał także o środkach z Ministerstwa Sprawiedliwości o które mogą ubiegać się samorządy, a które mają być przeznaczone na sprzęt do ratowania ofiar wypadków drogowych. Przemówienie wygłosili także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. Bryg. Leszek Suski i Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadier Jarosław Wendt.

Potem był czas na pamiątkowe zdjęcie, po czym wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.

Koszt zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Zabiele to kwota 799 500 złotych.

W dofinansowaniu zakupu udział wzięli:

- Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gmina Kolno,

- Dotacja budżetowa KSRG/Środki MSWiA,

- Komenda Główna Straży Pożarnej ze środków ubezpieczeniowych,

- Lasy Państwowe.

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w pozyskanie środków oraz zakup nowego wozu pożarniczego dla naszej jednostki Wójtowi Gminy Kolno, Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu. Dziękujemy naszemu Komendantowi MG ZOSP RP w Kolnie - Antoniemu Lewandowskiemu, który był zaangażowany w pozyskanie auta od początku do końca, a także pracownikom Urzędu Gminy Kolno. Dziękujemy wszystkim sponsorom uroczystości przekazania i Centrum Kultury Gminy Kolno za pomoc w organizacji imprezy.

Zarząd OSP Zabiele