Zebranie sprawozdawcze OSP za 2011r.

Dnia 02.02.2012r w Zabielu spotkali się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej na corocznym zebraniu sprawozdawczym za 2011 rok.

Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Kolno - Tadeusz Klama, Komendant PSP w Kolnie - Lech Kowalczyk, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP w Kolnie - Antoni Lewandowski. Sprawozdanie zarządu przedstawił Prezes OSP w Zabielu - Andrzej Sekściński, sprawozdanie naczelnika OSP - Rafał Piwowarski, finansowe - skarbnik Marek Bazydło i komisji rewizyjnej - Krzysztof Najda. Zebraniu przewodniczył Antoni Lewandowski gdzie przyjęto uchwałę programową nr.1 na okres działania 2012 r. Walne zebranie udzieliło absolutorium dla zarządu OSP w Zabielu.