Zebranie sprawozdawcze OSP Zabiele za 2017 rok

   Dnia 3 marca 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2017 rok.

Na zebranie przybyli:

- Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy Kolno i Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie,

- Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,

- Stanisław Derehajło - Doradca Ministra Gowina w Warszawie i skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,

- bryg. Paweł Pupek - Komendant Powiatowy PSP w Kolnie,

- Marek Gruzeł – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród,

- Magdalena Tymińska – Wiceprezes Zarządu WFOŚ i GW w Białymstoku,

- Antoni Lewandowski - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie i Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,

- Krzysztof Kajko – Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie,

- Marcin Sekściński – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.

   Zebranie rozpoczął prezes OSP Zabiele, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2017. Sprawozdania również przedstawili: naczelnik, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za rok sprawozdawczy. Po odczytaniu sprawozdań odbyła się nad nimi dyskusja. Następnie zarządowi udzielono absolutorium. Później głos zabrali przybyli goście. Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania i finansowy na 2018 rok oraz wręczono druhom świadectwa z ukończonych kursów.