Nowy sprzęt dla OSP Zabiele

   Nowe wyposażenie otrzymali 6 listopada z rąk Stefana Krajewskiego, członka zarządu województwa podlaskiego i Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno strażacy z OSP Zabiele.

Przekazując specjalistyczne ubrania i buty przedstawiciele władz województwa i gminy podkreślali m.in., jak prężnie działa jednostka z Zabiela, która wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.OSP Zabiele wzbogaciła się o pięć kompletów ubrań specjalnych i pięć par butów strażackich gumowanych specjalnych. Zakup sprzętu opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego i budżetu Gminy Kolno. Gmina Kolno na zakup sprzętu dla OSP Zabiele otrzymała 6 tys. zł.