Podpisanie umowy na zakup sprzętu dla OSP Zabiele | Fot. www.wzasiegu.pl

   Umowę na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP podpisali 24 maja w Łomży Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno z Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem województwa podlaskiego i Stefanem Krajewskim, członkiem zarządu województwa podlaskiego.

To jedna z czterdziestu umów podpisanych 24 maja w Starostwie Powiatowym w Łomży przez przedstawicieli samorządów z regionu. Umowy dotyczą udzielenia z budżetu województwa pomocy finansowej samorządom na zakup sprzętu dla OSP w wysokości od 2 do 6 tys. zł. 

   Zanim umowy zostały podpisane przedstawiciele władz poszczególnych gmin omawiali krótko stan jednostek OSP w danym samorządzie. Wójtowi Gminy Kolno towarzyszył Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP RP w Kolnie. Przyznane Gminie Kolno 6 tys. zł wystarczy na zakup 5 kompletów specjalistycznego umundurowania dla strażaków z jednostki OSP Zabiele wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.