Zebranie sprawozdawcze OSP za 2016 rok

   Dnia 4 lutego 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za 2016 rok. Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Kolno – jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP – Józef Bogdan Wiśniewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Stefan Krajewski, Komendant Miejsko-Gminny OSP RP - Antoni Lewandowski oraz mł. bryg. Lech Kowalczyk, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie.

   Zebranie rozpoczął prezes OSP, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Następnie wręczono druhom świadectwa z ukończonych kursów. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Sprawozdania również przedstawili: skarbnik oraz naczelnik OSP. Po odczytaniu sprawozdań zarządowi udzielono absolutorium. 

   W podsumowaniu zebrania głos zabrali Wójt Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Stefan Krajewski, Komendant KP PSP w Kolnie, mł. bryg. Lech Kowalczyk oraz Komendant MG OSP RP, Antoni Lewandowski, którzy wysoko ocenili pracę jednostki OSP Zabiele w 2016 roku. Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania na 2017 rok.