Posiedzenie Zarządu M-G ZOSP RP w Kolnie |Fot. www.gminakolno.pl

   14 kwietnia w remizie w Czerwonem odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Kolnie.

W trakcie spotkania podsumowano przebieg zebrań sprawozdawczo - wyborczych w jednostkach OSP w naszej gminie, przedstawiono plan działań na bieżący rok i ustalono termin zjazdu M-G ZOSP RP w Kolnie, który ma odbyć się 10 czerwca br. Na zjeździe tym zostaną wybrane nowe władze i ustalony zostanie plan działań na następna pięcioletnią kadencję. Na zakończenie ostatniego posiedzenia w tej kadencji Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, pełniący funkcję prezesa OSP wraz z komendantem M-G ZOSP RP w Kolnie podziękowali za dobrą i owocną współpracę zarządu w minionej kadencji i życzyli pomyślności i sukcesów w nowej kadencji.

Zdjęcia: www.gminakolno.pl