Ćwiczenia OSP Zabiele 2016

   Dnia 13 lutego 2016 roku odbyły się ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą PSP w Kolnie.

W czasie ćwiczeń zapoznano się ze sprzętem ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu OSP Zabiele i JRG w Kolnie. Omówiono również techniki uwalniania poszkodowanych z pojazdów przy użyciu sprzętu ratownictwa technicznego. Celem ćwiczeń było współdziałanie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.