Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu 2016

   Dnia 28 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu. Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Kolno – jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP – Józef Bogdan Wiśniewski, Komendant Miejsko-Gminny OSP RP - Antoni Lewandowski oraz mł. bryg. Tomasz Sielawa, zastępca dowódcy JRG w Kolnie.

Zebranie rozpoczął prezes OSP, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania. Następnie wręczono druhom i druhnom odznaki za wysługę lat i świadectwa z ukończonych kursów i szkoleń. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2015. Sprawozdania również przedstawili: skarbnik oraz naczelnik OSP. Po odczytaniu sprawozdań zarządowi udzielono absolutorium. Następnie w wyniku głosowania wyłoniono nowy zarząd w składzie:

  • Andrzej Sekściński – prezes – gospodarz OSP,
  • Karol Podlaski – naczelnik – wiceprezes OSP,
  • Tadeusz Góralczyk – wiceprezes OSP,
  • Władysław Kowalczyk – wiceprezes OSP,
  • Rafał Piwowarski – skarbnik OSP,
  • Bartłomiej Rogiński – z-ca naczelnika OSP,
  • Jan Pieklik – sekretarz OSP.

Komisja rewizyjna w składzie:

  • Marek Bazydło – przewodniczący,
  • Krzysztof Najda – z-ca przewodniczącego,
  • Franciszek Góralczyk – członek.

W podsumowaniu zebrania głos zabrali wójt Józef Bogdan Wiśniewski, mł. bryg. Tomasz Sielawa oraz Komendant Miejsko-Gminny OSP RP, Antoni Lewandowski, którzy wysoko ocenili pracę jednostki OSP Zabiele w 2015 roku. Poczęstunek przygotowały żony strażaków z OSP w Zabielu. Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania na 2016 rok.