Pompa pływająca Niagara I w akcji podczas jesiennych ćwiczeń OSP w 2013r.

   W poniedziałek 6 lipca podpisana zostanie kolejna umowa na dotację dla Gminy Kolno na zakup sprzętu dla OSP. - W tym roku udało się  pozyskać już blisko 200 tys. zł na doposażenie naszych jednostek, a przed nami jeszcze kolejne miesiące starań  – podkreśla wójt Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

W najbliższy poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostanie podpisana umowa na 3 tys. zł na zakup narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Zabiele. Na ten sam cel Gminie Kolno udało się pozyskać 5 tys. zł z funduszu prewencyjnego PZU.

Kolejna dotacja to 57 tys. 500 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego, agregatu oraz wyposażenia dla OSP Zabiele – jednostki wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego .

Kolejna dotacja z Komendy  Głównej Państwowej Straży Pożarnej to 3 tys. 610 zł na wyposażenie i wentylator oddymiający dla jednostki OSP Lachowo, która również wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

61 tys. 950 zł na zakup narzędzi hydraulicznych i wyposażenia to dotacja pozyskana z Komendy  Głównej Państwowej Straży Pożarnej dla jednostki OSP Czerwone, które też wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Kolejne pozyskane pieniądze to 50 tys. zł promesa przyznana przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Białymstoku na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kumelsk.

Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Białymstoku przyznał nam również dotację 2,5 tys. zł na remont garażu OSP w Borkowie.

- Polepszy się prowadzenie działań ratowniczych przez jednostki OSP, które ten sprzęt otrzymają i tym samym zwiększy działalność operacyjną  tych jednostek, a pomoc niesiona poszkodowanym będzie szybsza i skuteczniejsza – podkreśla Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP RP w Kolnie.