Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP

W trakcie narady prezesów, naczelników, członków zarządu M-G ZOSP i kierowców OSP, która odbyła się 12 grudnia 2013 roku strażacy podsumowali mijający rok.

Jak podkreślił komendant Antoni Lewandowski upłynął on pod znakiem  jubileuszy, które odbyły się w 7 jednostkach. Na zakup sprzętu i umundurowania na gminne jednostki OSP udało się pozyskać ponad 54 tys. zł ( z budżetu gminy 18 tys. zł, z KSRG 9 tys. zł z ZW ZOSP - 20 tys. zł, PZU 5538 zł i Urzędu Marszałkowskiego 2 tys. zł). Obecny na naradzie zastępca komendanta  KP PSP w Kolnie  Paweł Pupek chwalił ochotników z naszej gminy, jako tych, którzy najliczniej brali udział w szkoleniach. Strażacy  ochotnicy poruszali też tematy dotyczące bieżących spraw związanych z działalnością jednostek OSP. Wójt Tadeusz Klama podziękował ochotnikom za pracę i zaangażowanie. Po złożeniu życzeń wszyscy podzielili się opłatkiem.

 Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP
 Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP
 Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP
 Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP Podsumowanie roku zarządu M-G ZOSP