Pożar w lesie

Gaszenie dużego obszaru leśnego – takie zadanie mieli do wykonania strażacy ochotnicy z 9 jednostek OSP z naszej gminy. Na szczęście, to były tylko ćwiczenia, a w rejonie w którym się odbywały nie odnotowano w tym roku ani jednego pożaru lasu. W trakcie ćwiczeń strażacy spisali się wzorowo, nie zawiódł również sprzęt, jakim dysponują nasze jednostki.

Strażacy ochotnicy z OSP Lachowo, Borkowo, Janowo, Wykowo, Kumelsk, Zabiele, Czerwone, Łosewo i Zaskrodzie ćwiczyli na obiekcie Lasów Państwowych Leśnictwa Łacha. Ćwiczenia doskonalące działalność jednostek OSP z naszej gminy polegały na gaszeniu obszarów leśnych o dużych rozmiarach. Wykorzystano sprzęt, jaki posiadają na swoim wyposażeniu strażacy. Ćwiczono podanie wody gaśniczej na duże odległości. W trakcie ćwiczeń wykorzystano trzy systemy podawania wody na odległość: przepompowywanie, przetłaczanie z jednego sprzętu na drugi oraz dowożenie. Wodę podawano z rzeki Pisy na odległość prawie 2 km. Ćwiczenia wykonywano w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, ale cel został osiągnięty, a strażacy i sprzęt sprawdzili się wzorowo. Ćwiczenia obserwowali: Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i st. kpt. Lech Kowalczyk, komendant powiatowy PSP w Kolnie. Na zakończenie ćwiczenia zostały podsumowane przez dowódców poszczególnych odcinków: dowódcę JRG PSP w Kolnie st. kpt. Adama Trzonkowskiego, i jego zastępcę  st. kpt. Tomasza Sielawę i komendanta M-G Z OSP w Kolnie Antoniego Lewandowskiego.  Strażacy ochotnicy dowiedzieli się na co zwracać uwagę, co poprawić w przyszłości, ale usłyszeli też bardzo wiele pochwał i podziękowań zarówno od przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Kolnie jak i od wójta gminy Kolno Tadeusza Klamy.

 Pożar w lesie  Pożar w lesie  Pożar w lesie  Pożar w lesie
 Pożar w lesie  Pożar w lesie  Pożar w lesie  Pożar w lesie
 Pożar w lesie  Pożar w lesie  Pożar w lesie  Pożar w lesie
 Pożar w lesie