Zebranie sprawozdawcze OSP za rok 2012

   W sobotę 19 stycznia 2013r. w Zabielu spotkali się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej na corocznym zebraniu sprawozdawczym za 2012 rok.

Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Kolno - Tadeusz Klama, Komendant PSP w Kolnie - Lech Kowalczyk, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP w Kolnie - Antoni Lewandowski. Sprawozdanie zarządu przedstawił Prezes OSP w Zabielu - Andrzej Sekściński, sprawozdanie naczelnika OSP - Tadeusz Góralczyk, finansowe - skarbnik Marek Bazydło i komisji rewizyjnej - Jerzy Góralczyk. Zebraniu przewodniczył Antoni Lewandowski gdzie przyjęto uchwałę programową nr.1 na okres działania 2013 r. Zrealizowano cele jakie zostały wyznaczone na zebraniu w ubiegłym roku, czyli:

- Dokończenie rozbudowy remizy i przeprowadzka

- Przeszkolenie strażaków na kursie szeregowych

- Zakup umundurowania i sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG)

- Spotkanie opłatkowe

Ponadto własnymi siłami wykonano drobne remonty w garażu (montaż selektywnego wywoływania, regałów i wyposażenia oraz remont samochodu). Prowadzona była działalność statutowa oraz spotkania z władzami Gminy, Komendy Powiatowej i Zarządu M-G ZOSP RP w Kolnie. Walne zebranie udzieliło absolutorium dla zarządu OSP w Zabielu.