IX Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie

   26 maja w Zabielu odbył się IX Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Kolnie. To bardzo ważne wydarzenie. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie pięć lata działania i uchwalono kierunki działań na następne pięć lat. Delegaci wybrali nowe władze M-G Z OSP w Kolnie. Kilkunastu druhów odebrało odznaczenia i medale. Po raz pierwszy strażakom ochotnikom z naszej gminy przyznano Odznakę Honorową ,,PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI”.

Z grona zaproszonych gości na zjazd do Zabiela przybyli: Mieczysław Bagiński, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Henryk Duda, starosta kolneński i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie, st. kpt. Lech Kowalczyk, Komendant Powiatowy PSP w Kolnie oraz . Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego i członek Prezydium Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Kolnie.

Zanim rozpoczęto obrady strażacy ochotnicy minutą ciszy uczcili pamięć druhów, którzy odeszli z szeregów w minionej kadencji. Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i prezes M-G Z OSP RP w Kolnie przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za okres od 10 grudnia 2006 r do 26.05.2011r. Minione lata to bardzo dobry czas dla jednostek OSP w gminie Kolno. Kupiono nowe samochody dla OSP Zabiele i Zaskrodzie, nowy sprzęt dla jednostek, umundurowanie. Trzy jednostki OSP Zabiele, Lachowo i Borkowo otrzymały sztandary. Wminionej kadencji wykonano remonty bieżące remiz i garaży w OSP : Kumelsk, Lachowo, Zaskrodzie, Czerwone, Wykowo, Janowo, Zabiele, oraz kapitalny w OSP Brzozowo. W OSP Borkowo pomalowano całą remizę z zewnątrz. Obecnie rozpoczęto rozbudowę remiz i remont kapitalny w OSP Zabiele, Czerwone, Lachowo, Janowo, Kozioł oraz remonty bieżące w OSP Kumelsk i Borkowo. Odnoszenie takich sukcesów nie byłoby możliwe gdyby nie dobra współpraca.

- Najserdeczniejsze słowa uznania i podziękowania kieruję do licznej rzeszy naszych dzielnych i bezgranicznie ofiarnych strażaków i ich rodzin , oraz wszystkich służb, instytucji i organizacji współpracujących z nami w celu poprawy ochrony ppoż. w mieście i gminie – podkreślił wójt Tadeusz Klama.

Antoni Lewandowski, komendant M-G Z OSP w Kolnie w swoim wystąpieniu również podkreślał, że „w minionej kadencjizrobiono bardzo dużo na rzecz poprawy ochrony p.poż w gminie jakrównież w powiecie”, że „.że jednostki OSP są dobrze wyszkolonetechnicznie i liczą się w powiecie”, że „większość OSP podejmowałai realizowała wiele konkretnych zadań zarówno w zakresie ochronyżycia i mienia przed pożarami, jak też poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Strażacy uczestniczyli w realizacji wielu czynówspołecznych oraz w rozwoju życia kulturalnego na wsi- - To że udało się w minionej kadencji tyle zrobić dla Was i dla waszych jednostek jest szczególną zasługą Pana Wójta Tadeusza Klamy, Rady Gminy Kolno oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW w Białymstoku – za co w waszym imieniu i swoim bardzo serdecznie dziękuję dla naszych darczyńców i wspaniałych obecnych tu gości – podkreślał Antoni Lewandowski.

Pracę jednostek OSP w naszej gminie bardzo wysoko ocenił Henryk Duda, starosta kolneński. Wiele ciepłych słów pod adresem strażaków ochotników padło też z ust Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie oraz radnego Mieczysława Bagińskiego.

Zjazd był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń za szczególne osiągnięcia. Po raz pierwszy strażakom ochotnikom z naszej gminy Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego nadało brązową Odznakę Honorową ,,PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI, którą otrzymali: dh Tadeusz Klama, dh Tadeusz Góralczyk , dh Tadeusz Połomski i dh Andrzej Sekściński. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Waldemar Mistkowski, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Wiśniewski Zbigniew, a Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Jermacz Wojciech i Okurowski Grzegorz. Odznakę STRAŻAK WZOROWY otrzymali: dh Henryk Hermanowski, dh Mariusz Mieczkowski, dh Krzysztof Giers, dh Leszek Kordal, dh Jarosław Kosk i dh Ryszard Sławomir Kozioł.

W trakcie obrad ukonstytuował się Zarząd oddziału M-G związku OSP w Kolnie w następującym składzie:

 • Tadeusz Klama – prezes
 • Andrzej Duda, wiceprezes
 • Antoni Lewandowski, wiceprezes i komendant miejsko – gminny
 • Andrzej Sekściński – sekretarz
 • Grzegorz Okurowski, skarbnik
 • Krzysztof Kajko, członek prezydium
 • Henryk Chiliński, członek prezydium

I członkowie:

 • Sławomir Cudnik
 • Tadeusz Góralczyk
 • Leszek Kordal
 • Jarosław Kosk
 • Ryszard Kozioł
 • Lech Kowalczyk
 • Mariusz Mieczkowski
 • Zbigniew Wiśniewski

oraz Komisja Rewizyjna M-G Z OSP w Kolnie w składzie:

 • Tadeusz Połomski, przewodniczący
 • Rafał Piwowarski, wiceprzewodniczący
 • Henryk Hermanowski, sekretarz

Delegaci podjęli Uchwałę Programową IX Zjazdu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP w Kolnie na lata 2011-2015, która szczegółowo określa kierunki i wyznacza zadania dla jednostek OSP oraz zarządu. Obradom przewodniczył dh Krzysztof Kajko, a sekretarzem był dh Andrzej Sekściński.

Galeria zdjęć