Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011

   Dnia 03.02.2011roku w Remizie OSP w Zabielu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebranie przybyli: Wójt Gminy Kolno – jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP -Tadeusz Klama, Komendant Miejsko-Gminny OSP RP-Antoni Lewandowski.

Zebranie rozpoczął prezes OSP drh. Andrzej Sekściński przedstawiając sprawozdanie z działalności za rok 2010. Sprawozdania również przedstawili: skarbnik oraz naczelnik OSP. Po odczytaniu sprawozdań zarządowi udzielono absolutorium poprzedzone głosowaniem. Następnie w wyniku głosowania wyłoniono nowy zarząd w składzie:

  1. Andrzej Sekściński – prezes – gospodarz OSP,
  2. Tadeusz Góralczyk – naczelnik – wiceprezes OSP,
  3. Rafał Piwowarski – wiceprezes OSP,
  4. Marek Bazydło – skarbnik OSP,
  5. Władysław Kowalczyk – z-ca naczelnika OSP,
  6. Jan Pieklik – sekretarz OSP.

Komisja rewizyjna w składzie:

  1. Jerzy Góralczyk – przewodniczący
  2. Krzysztof Najda – z-ca przewodniczącego,
  3. Franciszek Góralczyk – członek.

W zebraniu uczestniczyła Żeńska oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Drobny poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy OSP w  Zabielu.

Na zebraniu uchwalono i przyjęto plan działania na 2011 rok.