W czasach, gdy budowano remizy strażackie, tzw. "czynem społecznym", wiele spraw było prostszych. Nie przestrzegano wtedy tak rygorystycznie praw własności gruntu.

Wystarczyło, że na zebraniu wiejskim kilku gospodarzy, których grunty leżały w odpowiednim na lokalizację remizy miejscu graniczyły bezpośrednio ze sobą zadeklarowało, że przekazują po jakiejś niewielkiej cześci działki pod budowę remizy. I remiza rosła w oczach. Ten załatwił cegły lub pustaki, tamten przywiózł na budowę żwir i piasek, kilku innych pracowało przy budowie. Wspólnymi siłami mieszkańcy wsi wznosili remizy, które stawały się centrami życia wsi. Tu świętowano chrzciny nowonarodzonych, tu bawiono się na weselach, tu na stypach opłakiwano zmarłych. Stanem prawnym gruntów pod remizami niewiele się przejmowano.

   Aż do dziś. Dziś, aby móc planować jakiekolwiek prace w remizach, a takie są planowane, trzeba być właścicielem nie tylko budynku, ale i gruntu na którym on stoi. Dlatego też gmina Kolno kontynuje proces normalizowania stanu prawnego gruntów na których stoją remizy OSP. Kolejnym krokiem w tym procesie było spotkanie Wójta Gminy Kolno Tadeusza Klama z właścicielami gruntów, które zostały zajęte w 1971r. pod budowę budynku w którym obecnie znajduje się OSP i Biblioteka w Zabielu. Spotkanie odbyło się 19 stycznia 2009 roku w kancelarii notarialnej Pani Z. L. Tertel. Pierwsze kroki w celu uporządkowania stanu prawnego nieruchomości w Zabielu zostały podjęte w marcu 2008r. Sprawa przejęcia nieruchomości była o tyle skomplikowana, iż grunt znajdujący się pod budynkiem remizy składał się pierwotnie z 4 działek i należał do kilku właścicieli. Trwało to kilka miesięcy, ale działania podjęte przez Wójta zostały uwieńczone sukcesem.

   A wracając trochę do historii obiektu to: - pierwotnie była to sama remiza strażacka, którą oddano do użytku w 1973r. W późniejszych latach rozbudowano ją o część w której znajduje się aktualnie biblioteka. W roku 2007 staraniem działaczy OSP z Zabiela w porozumieniu i wsparciu Wójta Gminy Kolno został przeprowadzony remont obiektu. W najbliższej przyszłości architektura budynku ulegnie znaczącej zmianie. Plany inwestycyjne w tym kierunku podjęła Rada Gminy Kolno zakładając na rok 2009 sporządzenie projektu technicznego modernizacji i rozbudowy obiektu, natomiast wstępnie na rok 2010 planowane jest podjęcie prace budowlanych. Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama ma podobne plany inwestycyjne również w stosunku do remiz OSP w miejscowościach Czerwone i Lachowo.