REALIZACJA PROJEKTU

b_250_200_16777215_00_images_stories_historia_strony_plakat_zabiele.jpg

   W ramach realizacji projektu „Zabiele w sieci – zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi”. finansowanego z Programu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży odbył się cykl spotkań w Bibliotece Publicznej w Zabielu z osobami zainteresowanymi projektem.

   Pierwsze spotkanie miało miejsce dn. 26.01.08r., było to spotkanie organizacyjne, miało ono na celu przybliżenie tematyki projektu. Organizatorami byli bibliotekarze a obecna była młodzież, przedstawiciele lokalnej społeczności: radni, p. Stanisław Rogiński, Jan Pieklik oraz przedstawiciele OSP w Zabielu. W okresie ferii organizatorzy przy udziale informatyka p. Roberta Kotowskiego dokonali rekrutacji uczestników. Została wyłoniona 12-osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat, która będzie współrealizowała projekt.

 

b_250_200_16777215_00_images_stories_historia_strony_Zabiele_w_sieci_projekt.jpg

   W czasie wolnym od zajęć szkolnych odbyły się warsztaty fotograficzne, które przeprowadził fotograf – Grzegorz Ludant. Po wstępnym szkoleniu młodzież wraz z opiekunami wyjechała w plener, by tam wykorzystać swoje umiejętności fotograficzne. Wspólne zajęcia zakończyły się ogniskiem, na którym byli obecni wolontariusze i radny wsi Zabiele. W lutym, w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty z informatyki, wiedza informatyczna, którą zdobędzie młodzież potrzebna będzie przy zakładaniu strony internetowej Zabiela.

 

 

 PREZENTACJA STRONY I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  

b_250_200_16777215_00_images_stories_historia_strony_prezentacja_prezentacja1.JPG

   1 lipca 2008 r. na sali OSP w Zabielu odbyła się prezentacja strony internetowej Zabiela połączona ze świętowaniem zakończenia projektu. Stronę wykonano dzięki dotacji, którą biblioteka publiczna otrzymała w ramach programu „Równać Szanse 2007 – regionalny konkurs grantowy”. Ideą programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

   Dotacja w kwocie 7000 tys. zł została przeznaczona na zakup komputera, opłacenie honorarium dla informatyka, który prowadził warsztaty informatyczne dla młodzieży, opłacenie rocznego abonamentu serwera, wywołanie zdjęć, zakup sztalug i tablic korkowych - wykorzystanych do wystawy fotografii , na obsługę i świętowanie projektu. W projekcie uczestniczyła młodzież z Zabiela, w wieku od 13 do 19 lat a współpracowali bibliotekarze, informatyk, rodzice, nauczyciele i mieszkańcy wsi. W ciągu półrocznej pracy młodzież uczestniczyła w warsztatach informatycznych i fotograficznych. Od marca zbierała informacje o etymologii i historii Zabiela, o dawnych ginących zawodach, o funkcjonujących tutaj instytucjach, zbierała przepisy na tradycyjne potrawy regionalne. By zdobyć te informacje, młodzież wykorzystała metodę wywiadu, a także korzystała z zasobów znajdujących się w bibliotece publicznej i Internecie.

   W maju uczestnicy projektu wyruszyli w plener, by fotografować ciekawe zakątki przyrody, zwierzęta, pomniki przyrody, rośliny występujące na tym obszarze oraz zabytki, np. kapliczki, przydrożne krzyże, stare domy mieszkalne. Młodzież zebrała również stare fotografie od mieszkańców wsi, które odpowiednio wyselekcjonowane posłużyły do galerii na stronie internetowej oraz do wystawy fotograficznej. Wystawa fotografii o Zabielu oraz strona internetowa, które powstały dzięki współczesnym zdobyczom techniki wplatają się w symbole dziedzictwa kulturowego, które przejęliśmy od naszych przodków, czego przykładem jest wystawa regionaliów. W wyniku uczestnictwa w projekcie młodzież nabyła wiele umiejętności : obsługa sprzętu komputerowego oraz korzystania z programu Word i Power Point, nabyła umiejętności dziennikarskie, nauczyła się przeprowadzać wywiad, redagować artykuły, nauczyła się wykonywania zdjęć i obróbki materiału fotograficznego.

   Na świętowaniu obecni oprócz przedstawicieli władz samorządowych byli:, Ks. Stanisław Śliwowski – proboszcz tutejszej parafii, Radni Gminy Kolno, przedstawiciele OSP, przedstawicielki z Klubu Seniora, sołtys wsi Zabiele oraz Bibliotekarze.

   Podczas prezentacji poszczególnych zakładek strony - panie z Klubu Seniora pokazywały jak dawniej wykorzystywano kołowrotek demonstrując przędzenie wełny , dziewczęta ze scholi parafialnej śpiewem uświetniały cały program. Następnie wystąpiła grupa uczniów z ZSS w Zabielu, która pod kierunkiem p. Marii Sosnowskiej przygotowała i przedstawiła scenkę ze służby straży. Ich śmieszny występ rozbawił zaproszonych gości. Na zakończenie odbyło się zwiedzanie wystawy i degustacja potraw regionalnych.

   Prezentację powtórzono w niedzielę 6 lipca 2008 r . godz. 15.00 dla mieszkańców wsi, przybył również Wójt Gminy Kolno – Tadeusz Klama, frekwencja dopisała a prezentowana strona zaciekawiła szczególnie seniorów, którzy oglądając stare zdjęcia z galerii rozpoznawali siebie z czasów młodości.

   Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Zabiela- www.zabiele.pl Chcemy, by strona była aktualizowana, liczymy na dalszą pomoc młodzieży, jeśli ktoś z mieszkańców chciałby zamieścić informacje na stronie, w imieniu bibliotekarzy zapraszam do współpracy.

 Prezentacja strony internetowej Zabiela  Prezentacja strony internetowej Zabiela  Prezentacja strony internetowej Zabiela  Prezentacja strony internetowej Zabiela