Spis treści

 

Inne instytucje

 

Powiatowy Zespół Obsługi Oświaty w Kolnie

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 47 17

BIP PZOO

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 48,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 474 21 26
Telefon/Faks: 86 278 29 16

BIP PZD

 

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie

ul. H. Sienkiewicza 5,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 37 82
Telefon/Faks: 86 278 37 89

BIP ZOPO

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolnie

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 47 03

BIP PZON

 

Ochotnicze Hufce Pracy w Kolnie

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Wojska Polskiego 31,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 10 62

www.podlaska.ohp.pl