Spis treści

 

Instytucje obsługi rolnictwa

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Kolnie

ul. Księcia Janusza 13,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 49 80

www.arimr.gov.pl

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kolnie

ul. Senatorska 22,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 27 78

www.odr.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Oddział w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 2,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 23 24

www.piorin.gov.pl