Spis treści

 

Komendy i inspekcje

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie

ul. Strażacka 3,

18-500 Kolno

Telefon/Faks: 86 278 91 01
Telefon/Faks: 86 278 29 71

www.kolno.straz.bialystok.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 29,

18-500 Kolno

Telefon: 86 273 37 65
Faks: 86 474 16 15

www.kolno.policja.gov.pl

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

ul. Aleksandrowska 1a,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 26 19

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 4,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 31 91
Faks: 86 278 19 89

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. 11 Listopada 1,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 48 95