Spis treści

 

Pomoc społeczna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 38,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 28 49

www.mopskolno.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. H. Sienkiewicza 5,

18-500 Kolno

Telefon: 86 278 26 31
Faks: 86 278 20 58

www.gops.gminakolno.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul. Wojska Polskiego 69,

18-500 Kolno

NIP: 291-005-46-66

REGON: 450672828

Telefon: 86 278 13 34
Faks: 86 278 13 34

www.pcprkolno.pl