HARMONOGRAM WYWOZU W 2020 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2020 II półrocze - POBIERZ

HARMONOGRAM WYWOZU W 2020 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO II półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Lipiec 06 20 06, 20 13 31
Sierpień 03 17 03, 17 10  
Wrzesień 07 21 07, 21 14  
Październik 05 19 05, 19 12 28
Listopad 02 16, 30 16 09  
Grudzień --- 14 14 07  

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2020 I półrocze - POBIERZ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2020 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO I półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Styczeń 02 20 20 13  
Luty 03 17 17 10  
Marzec 09 23 23 16  
Kwiecień 06 20 06, 20 27 03
Maj 04 18 04, 18 11  
Czerwiec 01 15 01, 15 08  

SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieski – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)


BIODEGRADOWALNE (worek brązowy) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Stawki, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolno obowiązywać będą od 1 marca 2019 r. wyniosą:

  • gospodarstwo 1 osobowe w wysokości 14,00 zł,
  • gospodarstwo 2 osobowe w wysokości 28,00 zł,

  • gospodarstwo 3 osobowe w wysokości 42,00 zł,

  • gospodarstwo 4 osobowe w wysokości 56,00 zł,

  • gospodarstwo 5 osobowe w wysokości 70,00 zł,

  • gospodarstwo 6 osobowe i więcej w wysokości 84,00 zł.

Natomiast dwa razy wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ceny za pojemnik o określonej pojemności (działalność gospodarcza, sklepy, usługi, szkoły, cmentarze) ustalono w wysokości:

- pojemnik 120 l – 28,00 zł

- pojemnik 240 l – 54,00 zł

- pojemnik 1100 l – 126,00 zł

W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawki za poszczególne pojemniki będą dwa razy wyższe.