HARMONOGRAM WYWOZU W 2019 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2019 II półrocze - POBIERZ

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2019 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO II półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Lipiec 08 22 08, 22 15 29
Sierpień 05 19 05, 19 12  
Wrzesień 09 23 09, 23 16  
Październik 07 21 07, 21 14 21
Listopad 04 18 18 25  
Grudzień 02 16 02 09  

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2019 I półrocze - POBIERZ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2019 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO I półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Styczeń 07 21 21 14  
Luty 04 18 18 11  
Marzec 04 18 18 11  
Kwiecień 08 29 08, 29 15 01
Maj 06 20 06, 20 13  
Czerwiec 03 17 03, 17 10  

SELEKTYWNE (worki foliowe):

  • niebieski – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury
  • zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
  • żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)


BIODEGRADOWALNE (worek brązowy) - odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.

ZMIESZANE (pojemnik – minimalna pojemność 120 l) – odpady komunalne, które nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

GABARYTY - meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Stawki, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolno obowiązywać będą od 1 marca 2019 r. wyniosą:

  • gospodarstwo 1 osobowe w wysokości 14,00 zł,
  • gospodarstwo 2 osobowe w wysokości 28,00 zł,

  • gospodarstwo 3 osobowe w wysokości 42,00 zł,

  • gospodarstwo 4 osobowe w wysokości 56,00 zł,

  • gospodarstwo 5 osobowe w wysokości 70,00 zł,

  • gospodarstwo 6 osobowe i więcej w wysokości 84,00 zł.

Natomiast dwa razy wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Ceny za pojemnik o określonej pojemności (działalność gospodarcza, sklepy, usługi, szkoły, cmentarze) ustalono w wysokości:

- pojemnik 120 l – 28,00 zł

- pojemnik 240 l – 54,00 zł

- pojemnik 1100 l – 126,00 zł

W przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawki za poszczególne pojemniki będą dwa razy wyższe.