HARMONOGRAM WYWOZU W 2018 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych Zabiele 2018 - POBIERZ

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2018 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO I półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Styczeń 08 22 22 15  
Luty 05 19 19 12  
Marzec 05 19 19 12  
Kwiecień 09 23 09, 23 16 30
Maj 07 21 07, 21 14  
Czerwiec 04 18 04, 18 11  

 

HARMONOGRAM WYWOZU W 2018 r. ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KOLNO II półrocze
Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Waszki i Górszczyzna
 MiesiącDzień odbioru
ZmieszaneBiodegradowalneSelektywne Gabaryty
Lipiec 02 16 02, 16 09 23
Sierpień 06 20 06, 20 13  
Wrzesień 03 17 03, 17 10  
Październik 01 15 01, 15 08 22
Listopad 05 19 19 12  
Grudzień 03 17 03 10  

 

Stawki, które zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr XXI/126/16 obowiązywać będą w od stycznia 2017 r. wyniosą:

  • od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 20 zł
  • od dużych gospodarstw domowych ( powyżej 2 osób) - 42 zł.

Natomiast wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny wyniosą:

  • od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 40 zł
  • od dużych gospodarstw domowych (powyżej 2 osób) - 84 zł.