Aktualności

Czytaj więcej: Apel o wsparcie dla Bartosza

Na portalu zrzutka.pl zarejestrowana została zbiórka na rzecz Bartosza z Brzozowa – nastolatka, który w tragicznych okolicznościach stracił rodziców i został sam na gospodarstwie. Każdy może wesprzeć nastolatka, który po bardzo trudnych doświadczeniach, chce stanąć na nogi.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Wójta Gminy Kolno

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno

   Uprzejmie informuję, że na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Kolno działa Punkt konsultacyjny dotyczący realizacji Programu "Czyste Powietrze", w którym osoby zainteresowane uzyskają wszelkie informacje o Programie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o dotację.

Czytaj więcej: Sprzęt dofinansowany z

   20 stycznia 2021 roku Maciej Borzyszkowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wraz z Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno przekazali strażakom z OSP Zabiele i OSP Lachowo sprzęt zakupiony w ramach dotacji z programu „Mały Strażak”.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I półrocze 2021 oraz nowe stawki

   Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - I półrocze 2021 r. dla miejscowości: Zabiele wieś, Zabiele kolonie, Zabiele Zakaleń, Kolimagi, Gietki, Kolonie Waszki i Górszczyzna.

Czytaj więcej: Życzenia świąteczne

Czytaj więcej: Przekazanie nowego sprzętu strażakom

   Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wsparciu z budżetu Gminy Kolno do trzech jednostek OSP trafił nowy sprzęt. 

Czytaj więcej: Recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

   4 października w Zabielu 14 strażaków ochotników z pięciu jednostek OSP z gminy Kolno i dwóch z OSP Kolno  uczestniczyło w recertyfikacji kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Czytaj więcej:

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

   Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu zrealizowała projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Zabiele” z pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.