Wiadomości sołeckie

Czytaj więcej: Fundusz sołecki 2023

   Dnia 7 września 2022 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Zabiele w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Czytaj więcej: Zebranie w sprawie funduszu sołeckiego 2023

      Dnia 7 września 2022 w środę o godzinie 16:00 w Świetlicy w Zabielu odbędzie się zebranie wszystkich mieszkańców Zabiela w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023. 

Czytaj więcej: Zapraszamy na Dożynki Gminne w Zabielu

   Serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne, które w tym roku odbędą się 28 sierpnia w Zabielu.

Czytaj więcej: Wnioski o dodatek węglowy

   17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Czytaj więcej: Zapraszamy na 95-lecie OSP Zabiele i Dzień Rodziny

   Zarząd OSP Zabiele, Koło Gospodyń Wiejskich w Zabielu i Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle serdecznie zapraszają na obchody 95-lecia OSP Zabiele i Dzień Rodziny, które odbędą się 3 maja 2022 r. w Zabielu.

Czytaj więcej: Zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy

   W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i ciężką sytuacją uchodźców wojennych z tego kraju do Polski. Prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie i pomoc. Wszystkie dobra proszę przekazywać do CKR Zabiele (remiza) w godzinach pracy.

Czytaj więcej: Informacja o nadzorze nad gospodarką leśną

   Starostwo Powiatowe w Kolnie ponownie informuje, że z dniem 01 lutego 2012 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych, wynikający z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j.: Dz.U. z 2021, poz. 1275 z poźń. zm.) jest sprawowany w całości przez tutejszy urząd.

Czytaj więcej: Informacja o przyjmowaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na pandemię koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Kolno zgodnie z przedstawionym harmonogramem na luty 2022 r.